Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel historia presenteras enkla och tydliga texter i historia som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning,
specialundervisning eller med nyanlända elever.
Enkel historia är rikligt kompletterad med tidslinjer,fotografier och illustrationer i färg.