Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel historia 7 - 9 ~ del 2 presenteras enkla och tydliga texter i historia som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
I denna del tar vi upp Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950, samt, Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, 1900 till nutid.