Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel historia 7 - 9, del 2 presenteras enkla och tydliga texter i historia som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
Enkel historia 7 - 9 del 2 är rikligt kompletterad med tidslinjer, kartor, fotografier och illustrationer i färg.