Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel geografi presenteras enkla och tydliga texter i geografi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever.
Bland rubrikerna kan nämnas Vad är geografi?, Jordgloben, Jordskorpan, Vulkanutbrott och jordskalv, Väder och klimat, Sverige, Europa, Luften vi andas, Vattnets kretslopp, Berg och bergskedjor, Hav och kust, Naturtyper, Naturresurser och näring, Energi och hållbar framtid. Dessutom presenteras kapitel som tränar namn och lägen i Sverige och Europa. Enkel geografi är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.