Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel geografi presenteras enkla och tydliga texter i geografi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever. Enkel geografi är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.