Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel geografi 7 - 9 ~ del 2 presenteras enkla och tydliga texter i geografi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.