Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel geografi 7 - 9, del 1 presenteras enkla och tydliga texter i geografi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
Enkel geografi 7 - 9 del 1 är rikligt kompletterad med kartor, fotografier och illustrationer i färg.