Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel fysik presenteras enkla och tydliga texter i fysik som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever.

Bland rubrikerna kan nämnas Värme och kyla, Väder, Kraft och rörelse, Friktion och tyngdpunkt, Magnetism, Elektricitet, Energi och energikällor, Ljud, Telefonen, Ljus, Glasögon och kameror, Astronomi, Solsystemet, samt Året och årstiderna.
Inom varje område får eleverna utföra egna experiment. 
Enkel fysik är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.