Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel Europas länder presenteras enkla och tydliga texter om Europas länder som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Alla faktatexter varvas med arbetsblad som tränar eleverna att söka och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.
Enkel Europas länder är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.