Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel biologi presenteras enkla och tydliga texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Inom varje område får eleverna utföra egna fältstudier eller experiment. Enkel biologi är rikligt kompletterad med bilder i färg.