Förlagets beskrivning

 läromedlet Enkel biologi presenteras enkla och tydliga texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever.
Bland rubrikerna kan nämnas Allt levande kan sorteras, Släkter och arter, Växter, Blomväxtens delar, Pollinering, Fröspridning, Frukter och frön, Växtens livscykel, Fotosyntesen, Cellandning, Träd och buskar, Växter utan blommor,Djur, Däggdjur, Fåglar, Kräldjur, Fiskar, Leddjur, Insekter, Spindeldjur, Varken växt eller djur, Ekologi, Ekosystem och biotoper, Biologisk mångfald, Näringskedjor och näringsvävar, Evolution, Livets uppkomst, Hållbar utveckling, Ekosystemtjänster, Växthuseffekten, Energival, Människokroppen, samt Hälsa.