Förlagets beskrivning

Enligt kursplanen i matematik ska eleverna efter årskurs 3 kunna mäta längd, massa och volym med vanliga nutida och äldre måttenheter, samt efter årskurs 6 kunna uppskatta och bestämma omkrets och area hos olika tvådimensionella figurer, jämföra, uppskatta och mäta längd, area, volym, massa med vanliga måttenheter.
Vår förhoppning är att Enhetsmatte ska vara till glädje och nytta, när eleverna arbetar med ovanstående innehåll.