Förlagets beskrivning

En människa, tusen världar är ett nytt läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna.

Ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.