Förlagets beskrivning

Elva små älvor år ett diagnostiserande läromedel i matematik för åk 3. Detta är en något svårare del än Fem femarmade sjöstjärnor. Alla avsnitten inleds även nu med en text, som uppgifterna bygger på. Moment som tränas i denna del är de fyra räknesätten, räkna med kilo och hekto, räkna med liter och deciliter, göra jämförelser av olika längder, räkna med enkla bråk, storleksordna tal, beskriva mönster och siffror i enkla talföljder, urskilja egenskaper och sortera, använda klockan, läsa knepigare texter och lösa tillhörande uppgifter.