Förlagets beskrivning

I Lgr 22 betonas arbetet med språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
Nu presenterar vi fortsättningen av Easy English Grammar 1. I detta läromedel arbetar vi vidare med rumsprepositioner, tidsprepositioner, tidsadverb, rumsadverb, sättsadverb, personligapronomen, possessiva pronomen, relativa pronomen, frågande pronomen, reflexiva pronomen, some/any och stor bokstav på engelska.