Förlagets beskrivning

Arbetsbok till Djur i Sverige, med frågor på faktabokens innehåll.