Förlagets beskrivning

Arbetsboken till Djur i Afrika ger frågor kring texten i faktaboken, men tränar också elevens bildförståelse och bildavläsning.