Förlagets beskrivning

Har du också letat efter bra texter till klassens träning av rättstavning och diktamen? Korta avsnitt som känns meningsfulla att läsa, skriva och träna för eleverna. Där orden i texterna är relevanta för barnens språkträning. Samtidigt som texterna ger barnen rika upplevelser.

I Dikter och diktamen används dikter till diktamen. Dikter, som talar till barnen, och som samtidigt tränar deras stavning. Att använda dikter i undervisningen medför att barnen reflekterar över livet och sina känslor, värderar sin omgivning och får ett rikare liv.