Förlagets beskrivning

Digilär Teknik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för teknik för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det är ett varierande läromedel som utgår från ett undersökande arbetssätt av tekniken som omger oss. Eleverna får undersöka tekniken bakom sådant som de hittar i sin vardag. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i PULS-serien.