Förlagets beskrivning

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande och engagerande läromedel som bygger på genrepedagogik och explicit lässtrategiundervisning. Materialet för årskurs 4 är komplett och årskurs 5 är klart till skolstart i augusti 2019. Årskurs 6 planeras till 2020. Läromedlet täcker då hela det centrala innehållet för svenska och sva i årskurs 4-6 enligt Lgr 22. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Klara svenskan.

Detta läromedel ingår i Digilärs olika paketlösningar för åk 4-6.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.