Förlagets beskrivning

Digilär Naturkunskap för gymnasiet består av läromedel som omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 enligt Gy11. Här hittar du intresseväckande texter, ett stort bildmaterial och ett omfattande studiematerial med en rad olika typer av uppgifter. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Insikt Naturkunskap.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.