Förlagets beskrivning

Digilär Idrott och hälsa är ett engagerande läromedel där eleven kan möta ämnet genom text, bild, ljud och film. Här finns material om bl.a. friluftsliv, träningslära, kost och idrott, idrott och säkerhet med en balans mellan teori och praktik.

Detta läromedel ingår i Digilärs olika paketlösningar för åk 7-9.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.