Förlagets beskrivning

Digilär Franska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för Franska steg 1, 2 och 3, enligt Gy11. Här hittar du sex fylliga arbetsområden per kurs och ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatiktabeller och mycket mer.

Digilär Franska 3 baseras på Natur & Kulturs tryckta läromedel Génial 3, och stavningen i Franska 3 följer reglerna i den franska stavningsreformen.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.