Förlagets beskrivning

Arbetssättet är tydligt strukturerat och bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Eleverna får följa en spännande berättelse och möter även texter om den engelsktalande världen, personer och platser. Alla texter är inlästa av professionella röstskådespelare.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.