Förlagets beskrivning

Digilär Engelska för högstadiet är ett heltäckande läromedel som täcker det centrala innehållet för engelska i årskurs 7–9, enligt Lgr11. Här hittar du arbetsområden om vardagliga och övernaturliga ämnen med garanterad aha-upplevelse och skratt samt ett omfattande bibliotek. 
Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir än mer lika en verklig människa.