Förlagets beskrivning

Detta läromedel kan användas som ett diagnostiskt arbetsmaterial inför de nationella proven i svenska för årskurs 3.

Här tränas ett antal moment som anknyter till målen i svenska, som t.ex. kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen, att kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna använda sig av innehållet, kunna skriva berättande texter och faktatexter, kunna stava elevnära ord, kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken.