Förlagets beskrivning

Den försvunna kattungen kan användas som ett diagnostiskt arbetsmaterial inför de nationella proven i svenska för årskurs 3.
Här tränas ett antal moment som anknyter till målen i svenska, som t.ex. kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberättahandlingen, att kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna använda sig avinnehållet, kunna skriva berättande texter och faktatexter, kunna stava elevnära ord, kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken.