Förlagets beskrivning

Tydlig på lättläst svenska om vad demokrati innebär och hur det fungerar i praktiken. Information om de svenska partierna, hur ett val går till och vem som har rösträtt. Boken tar även upp källkritik och innehåller webbadresser
och tips om pålitlig information inför det svenska riksdagsvalet.

"Demokrati - hur går det till" vänder sig till elever i särskolan från 13 års ålder 
och uppåt, samt till nyanlända unga och vuxna.