Förlagets beskrivning

Corda 1-3 är ett läromedel i matematik för ungdomar som behöver repetera grundskolans kurs (Lgr11) och vuxna som studerar enligt kursplanen för Komvux på grundläggande nivå (VUX 2012). Corda kan med fördel också användas av elever i gymnasiesärskolan. 

I serien finns tre böcker:
Corda 1 och Corda 2 ger tillsammans underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux. Corda 3 är främst avsedd för studerande som förbereder sig för fortsatta studier på högskoleförberedande gymnasieutbildningar och siktar på ett högre betyg än E. 

Corda 1 motsvarar det centrala innehållet i årskurs 6 och behandlar:

  • taluppfattning med naturliga tal och tal i decimal- och bråkform
  • räkning med de fyra räknesätten, med och utan räknare
  • enheter för sträcka, area, volym och tid
  • grundläggande geometri med vinkelbegreppet, omkrets, area och volym
  • procentbegreppet
  • avläsning och tolkning av data i tabeller och diagram