Förlagets beskrivning

Clio Teknik är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för ämnet teknik. Vårt mål är att undervisningen i teknik ska vara levande och inspirerande. Genom att använda vårt läromedel får eleverna de ämneskunskaper i teknik som krävs av dem på grundskolenivå. Det innebär att eleverna, genom att arbeta med texterna och aktiviteterna i Clio Teknik, stegvis kommer att nå kunskapskraven som ska vara uppfyllda i slutet av årskurs 9.