Förlagets beskrivning

Clio Teknik är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för ämnet teknik. Det centrala innehållet är uppdelat i fyra områden med spännande aktiviteter där eleverna får träna på kunskapskraven. I vårt arbete har kreativitet och upptäckande varit en utgångspunkt och detta återkommer i alla områden.