Förlagets beskrivning

Clio Svenska som andraspråk innehåller ett undervisningsmaterial som utgår från Lgr 11. Portalen i svenska som andraspråk bygger på portalen i svenska, men innehåller ännu inte lika många texter och aktiviteter. Avvikelser i terminsplaneringarna portalerna emellan förekommer också.