Förlagets beskrivning

Clio Svenska är en interaktiv ämnesportal i svenska för åk 7-9. Svenskportalen innehåller ett komplett undervisningsmaterial som utgår från Lgr 11. På Clio Svenska finns följande fyra rubriker: Planering, Områden, Aktiviteter, och Resurser. Dessa fyra rubriker är synliga för både lärare och elever.