Förlagets beskrivning

Clio Samhällskunskap är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för årskurs 4–6 och som strävar efter att eleverna ska utveckla alla de förmågor och kunskaper som nämns i Lgr 11.