Förlagets beskrivning

Clio Religionskunskap är ett komplett digitalt läromedel som ger en levande bild av de fem världsreligionerna och andra livsåskådningar, rörelser och fenomen. Här möter eleverna hela världens mångfald av föreställningar och traditioner, men också sina egna.