Förlagets beskrivning

Clio Historia är ett komplett läromedel i historia som tar upp ämnets centrala innehåll och strävar efter att eleverna ska utveckla alla de kvaliteter och kunskaper som finns i Lgr 11.

Clio Historia koncentrerar sig på Sveriges historia från forntid till det moderna samhällets framväxt.

Bilder, filmer och historiskt källmaterial är en viktig del av Clio Historia. Genom att analysera källor lär eleverna sig om det förflutna samtidigt som de får insikt i hur historia blir till och utvecklar sitt kritiska tänkande.