Förlagets beskrivning

Clio Geografi förklarar de stora sammanhangen med hjälp av konkreta exempel. Här finns gott om kartor, bilder, filmer, diagram, tabeller och annat geografiskt material. Tillsammans med texter och aktiviteter ger de innehåll till begrepp som globalisering och hållbar utveckling. Med Clio Geografi får eleverna lära sig att använda kartor och geografiska informationssystem på nätet, men också att resonera källkritiskt kring källorna de använder.