Förlagets beskrivning

Clio Geografi är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för årskurs 4–6 i ämnet geografi. Portalen innehåller en stor mängd texter och aktiviteter. Lärare kan själv göra sina egna urval eller använda sig av färdiga arbetsområden som finns under rubriken Planeringar i huvudmenyn.