Förlagets beskrivning

Clio Fysik är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för ämnet fysik. Vårt mål är att undervisningen i fysik ska vara levande och inspirerande. Genom att använda vårt läromedel får eleverna de ämneskunskaper i fysik som krävs av dem på grundskolenivå. Det innebär att eleverna, genom att arbeta med texterna och aktiviteterna i Clio Fysik, stegvis kommer att nå kunskapskraven som ska vara uppfyllda i slutet av årskurs 9.