Förlagets beskrivning

Clio Fysik är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för ämnet fysik. Det centrala innehållet är uppdelat i sex områden med spännande aktiviteter, där eleverna får träna på kunskapskraven. I vårt arbete har hållbar utveckling varit en utgångspunkt och detta återkommer därför i alla områden. Målet med Clio Fysik är att vi ska möta varje elevs inlärningssätt genom varierande arbetssätt och metoder. Aktiviteterna är därför lekfulla, interaktiva, källkritiska och digitala, med variation så att eleverna får arbeta på egen hand, i par eller i större grupper. I utvärderingarna kan du som lärare se hur eleverna stegvis når kunskapskraven som ska vara uppfyllda i slutet av årskurs 6.