Förlagets beskrivning

Clio Engelska för högstadiet är ett komplett läromedel för grundskolans senare år skapat av Bonnier Education. Materialet som finns hos Clio Engelska täcker hela det centrala innehållet presenterat i Lgr 11. Samtliga texter på portalen är multimodala. Bilder och videoklipp har lagts till i texterna för att stötta elevernas läsförståelse och de centrala begrepp som kopplats till texten. Alla texter har även tillhörande nyckelord som belyser textens viktigaste ord samt stöttar elevernas språkutveckling. Alla aktiviteter är skapade för att ge eleverna en blandning av muntliga övningar, fysiska aktiviteter, interaktiva skrivuppgifter, och självrättande quiz.