Förlagets beskrivning

Clio Engelska för mellanstadiet är en interaktiv ämnesportal. Materialet som finns hos Clio Engelska täcker hela det centrala innehåll som finns presenterat i Lgr 11. Samtliga texter på portalen är multimodala. Bilder och videoklipp har lagts till i texterna för att stötta elevernas läsförståelse och förståelse av centrala begrepp som kopplats till texten. Alla texter har även tillhörande nyckelordsrutor som belyser textens viktigaste ord och stöttar elevernas språkutveckling. Alla aktiviteter är skapade för att ge eleverna en blandning av muntliga övningar, fysiska aktiviteter, interaktiva skrivuppgifter och självrättande quiz.