Förlagets beskrivning

Övningsboken innehåller varierande övningar som tränar alla färdigheter. Det finns hörövningar som hjälper eleverna att öva upp strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang. Varje kapitel avslutas med en utvärdering.