Förlagets beskrivning

I boken beskrivs CHARGE-syndrom och de funktionsnedsättningar som är vanliga i samband med syndromet. Författaren tar också upp diagnostisering och syndromets orsaker samt frågeställningar i samband med skolundervisningen. Boken innehåller tolv fallbeskrivningar.

Avslutningsvis finns korta referat till konferenser, forskare och andra personer som är verksamma bland personer med Charge syndrom.

165x240 mm, sv/v och färg, häftad.