Förlagets beskrivning

Engelska ska vara spännande och roligt och det kommer det att bli med Champ. Här finns välskrivna texter, varierande övningar och medryckande sånger, som motiverar eleverna att vilja använda engelskan.

Nytt för Champ är att det finns:
- olika texttyper
- en tydlig övningskedja där eleverna systematiskt tränar de olika förmågorna
- en pedagogisk planering till varje avsnitt som tydligt visar kopplingen till förmågorna och hur dessa ska bedömas
- repetitionskapitel som fungerar som diagnoser
- konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning
- nya sånger
- en "verktygslåda" för eleverna med ordfält och grammatik

Textbook
- Texterna är inspirerande och engagerande.
- Eleverna får i textbook möta olika texttyper t.ex. dialoger, berättelser, faktatexter, bloggtexter, artiklar, sagor och rim.
- I repetitionskapitlen får eleverna stämma av sina kunskaper.
- Det finns en toolbox som innehåller ordfält och grammatik.
- Det finns nyillustrerade bildordlistor samt styckeordlistor och alfabetiska ordlistor.