Förlagets beskrivning

Engelska är kul och det är vad eleverna känner när de arbetar med Champ. Här finns välskrivna texter, varierade övningar och medryckande sånger som motiverar eleverna att vilja använda engelskan flitigt! Nytt för Champ är bland annat att …· eleverna möter olika texttyper· det till varje text finns en tydlig övningskedja där eleverna tränar de olika förmågorna systematiskt· det finns en pedagogisk planering...