Förlagets beskrivning

New Champion 4 har reviderats och bytt namn!

I Champ 4 finns övningar som utvecklar alla förmågorna. Övningskedjan är tydligt uppbyggd och övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna (läsa, höra, skriva, tala).

Varje kapitel börjar med en warm up, en engagerande uppgift för att väcka intresse för kommande kapitel men också för att stämma av och repetera det ordfält som de kommer att möta i kapitlet.