Förlagets beskrivning

Caminando står för trygghet och kvalitet i klassrummet. Nu är den omarbetade upplagan komplett. Den nya generationens Caminando ger dig konkreta verktyg för modern undervisning. Det här är nytt: Tydliga mål för varje enhet; Långsammare progression; Fokus på strategier och formativt lärande; Nyskrivna texter och uppgifter; Modern teknik ihop med beprövad metodik...

Extramaterial och interaktiv studiehandledning (filmer, ljudfiler, uppläsning, övningar, etc) finns att tillgå på förlagets hemsida.