Förlagets beskrivning

Caminando - tar spanskan på allvar

Detta marknadsledande läromedel i spanska för gymnasiet och komvux passar såväl i heterogena grupper som vid självstudier. I Caminando får eleven grundliga insikter om hela den spansktalande världen och får möta språket i en stor variation av texter och övningar. Innehållet lämpar sig väl för Gy 2011.

Fem allt-i-ett-böcker
Caminando omfattar fem allt-i-ett-böcker för Spanska 1-5. Genom möten med människor i skiftande miljöer i Spanien och Latinamerika arbetar eleven på ett berikande sätt med kommunikation, grammatik, omvärldskunskap och ordförråd. Unikt för Caminando är att alla intervjuade personer finns i verkligheten.

Caminando 5
Under höstterminen 2013 kommer den efterlängtade Caminando 5! Här tar vi spanskan till en ny nivå med texter i olika genrer, autentisk hörförståelse och verklighetsnära uppgifter. Caminando 5 ger dig ett friare arbetssätt och en är en bra förberedelse att ta sig ut i världen. Lärarhandledningen till Caminando 5 är helt digital (abonnemang) och innehåller både elevboken och alla verktyg du kan tänkas behöva för förberedelser och i klassrummet. Det går såklart också skriva ut informationen om du önskar. Till Caminando 5 kan du köpa ett Digitalt elevmaterial (abonnemang) med alla ljudfiler, facit och interaktiva övningar.

Lärarhandledningar
I lärarhandledningarna finns utförliga lektionsförslag med bakgrundsinformation och uppföljningstips, hörövningstexter, kopieringsunderlag och skrivningar med fokus på formativ bedömning. Det finns även avsnitt med språklekar.

Caminando och Gy 2011
I Caminando blandas faktatexter, berättande texter och dialoger, vilket svarar väl mot de nya ämnesplanerna. Böckerna är inriktade på färdighetsträning med reception, produktion & interaktion på olika nivåer och progressionen är genomtänkt och heltäckande. Eleverna blir medvetna om sin inlärning genom att aktivt öva strategier, bearbeta sin produktion och göra självdiagnoser.

Digitalböcker
Caminando finns som digitalböcker. All text är inläst med naturligt tal och olika accenter. Där finns naturligtvis också anteckningsfunktion, sparfunktion och möjlighet till större text för de som behöver. Dina elever kan koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Som lärare kan du enkelt använda den med projektor vid genomgångar.