Förlagets beskrivning

Bygg språket är ett material för de elever som behöver träna extra när det gäller läs och skriv. I lättsamt ton och på ett stimulerande sätt lotsas eleverna in i arbetet med att utöka ordförrådet, utveckla sitt skrivande och förbättra sin läsförståelse. Bygg språket är en faktabok med genomgångar och förklaringar. Den kompletteras med Bygg språket Elevwebb som innehåller en hel mängd interaktiva övningar där eleverna tränar på egen hand och i sin egen takt samt Bygg språket Lärarwebb.