Förlagets beskrivning

Vad är ett bråk och hur löser man uppgifter med bråk?

I häftet Bråk från början får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel, en åttondel och så vidare. Häftet tar också upp skillnaden på del av helhet och del av antal, bråk på tallinjen, jämförelser och att storleksordna bråk.

Till häftet finns också ett laborativt material som är anpassat till uppgifterna.