Förlagets beskrivning

Det laborativa materialet är anpassat till de uppgifter som finns i häftet Bråk från början och består av bråkdelar där kvadraten och cirkeln är utgångspunkt.

Materialet är i kraftig kartong och meningen är att eleven ska ha ett ”eget” material att arbeta med tillsammans med häftet.