Förlagets beskrivning

BOX – Träna svenska är en ny serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout. BOX – Träna svenska passar även äldre elever och elever som är nyanlända. Häftena kan också användas som extra träning för...